ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ / ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

30.00

Αγαπητοί φίλοι, με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας ενημερώνω για την έκδοση του βιβλίου «ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ – ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ», με Θέματα Προετοιμασίας Για Υποψηφίους Στρατιωτικών Σχολών.
Το βιβλίο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για υπεύθυνη προετοιμασία των υποψηφίων στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), που απώτερο στόχο έχει την επιτυχία σε αυτή την προκαταρτική δοκιμασία. Περιλαμβάνονται 196 σελίδες Α4 με 31 δοκιμασίες, 438 ασκήσεις με απαντήσεις και λύσεις.