-10%

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

32.40

Ένα ολοκληρωμένο έγχρωμο βοήθημα (527 σελίδων), που περιέχει με αναλυτικό τρόπο ολόκληρη τη θεωρία του μαθήματος, η οποία πλαισιώνεται από σχόλια – επεξηγήσεις  και μεγάλη ποικιλία παραδειγμάτων. Επιπλέον, κάθε ενότητα περιλαμβάνει προτεινόμενες ασκήσεις και δειγματικά δοκίμια (οι απαντήσεις – υποδείξεις υπάρχουν στο τέλος του βιβλίου).

Category: