-10%

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

29.70

Το βιβλίο (638 σελίδων) περιέχει τις Εκφωνήσεις και Αναλυτικές Λύσεις όλων των δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένων και αυτών του Εμπλουτισμού) των σχολικών τευχών Α’, Β’ & Γ’.

Category: