-10%

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / ΤΟΜΟΣ Β’

22.50

Κάθε τόμος (Α’ και Β’) περιέχει Συνοπτική Θεωρία ανά ενότητα, Εκφωνήσεις και Αναλυτικές Λύσεις όλων των δραστηριοτήτων  (συμπεριλαμβανομένων και αυτών του Εμπλουτισμού) των αντίστοιχων σχολικών τευχών. Περιλαμβάνουν επίσης, επιπρόσθετες λυμένες ασκήσεις και δειγματικά δοκίμια ανά ενότητα (με απαντήσεις).

Category: