ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

10.00

Για τα ακόλουθα τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου ,

– Βιολογικών Επιστημών
– Πληροφορικής
– Φυσικής
– Χημείας
– Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
– Λογιστικής και Χρηματοικονομικής Οικονομικών
– Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
– Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
– Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος