ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ, ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ

50.00

Αγαπητοί φίλοι, με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας ενημερώνω για την Αναθεωρημένη Β’ Έκδοση του βιβλίου «ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ, ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ» με Θέματα Προετοιμασίας Για Εξετάσεις Πρόσληψης Στο Δημόσιο Και Άλλους Οργανισμούς. Περιλαμβάνονται 350 σελίδες Α4 με 55 δοκιμασίες, 925 ασκήσεις με απαντήσεις και λύσεις.

Το βιβλίο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για υπεύθυνη προετοιμασία των υποψηφίων, ώστε η προσπάθεια να έχει βέλτιστη απόδοση. Όλες οι δοκιμασίες που περιλαμβάνονται έχουν χορηγηθεί και επιλυθεί σε αντιπροσωπευτικό δείγμα υποψηφίων, όπου παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση των ικανοτήτων τους, αύξηση του ποσοστού επιτυχίας τους και σημαντική βελτίωση στην σειρά κατάταξης τους.